Регистрација

Пополнете го образецот за регистрација во Платформата за намалување на ризици од катастрофи. Со регистрацијата можете да ги зачувате внесените податоци, да добиете пристап до „мерките“ на ниво 3, да соберете поени и да добиете сертификат за Намалување на ризици од катастрофи и безбедно училиште/градинка за вашата институција.

Bitte füllen Sie das Formular aus, um ein Konto zu erstellen.

Felder mit * sind Pflichtfelder.

 
Anmeldung/Registrierung 
Schließen 
Registrieren 
Login

Passwort vergessen?