Информирање

Сега информирајте ги сите луѓе што работат во вашето училиште, учениците и нивните родители за Платформата за намалување на ризици од катастрофи, а потоа означете ги соодветните полиња подолу. По зачувувањето и во комбинација со задачите на ниво 1, се отвора нивото 3 за вас, што ви овозможува да соберете поени за на Платформата за намалување на ризици од катастрофи со конкретни мерки.

Ако пополните анкети и прашалници за состојбата на вашето училиште (завршено 1 ниво), веќе сте го направиле вашето училиште/градинка многу побезбедно!

Зошто подготовките за во случај на катастрофа, прва помош, психосоцијална поддршка и општа безбедност во училиштата и градинките се важби? Кои се можностите за различна публика да учат за овие важни теми? Станува збор за препознавање на важноста на овие теми и за подигнување на свеста. Информирајте ги сите луѓе кои работат во вашето училиште / градинка, ученици / деца и нивните родители за тоа зошто е толку важно да се подготвите за итни случаи, да знаете како да обезбедите прва помош и психосоцијална поддршка и да ја зголемите безбедноста на вашето училиште / градинка. Важно е да се разбере важноста на подготвеноста за катастрофи, да научиме како да се однесуваме правилно пред, за време и по катастрофа, да ги совладаме процедурите за безбедност и прва помош што ќе го зголемат нивото на нашата сопствена безбедност.

Користете ги многуте материјали достапни за преземање на платформата, како постери, информации, писмо до родители и специфични активности што можете да ги направите со ученици / деца во вашето училиште / градинка.

Се разбира, ве охрабруваме да изберете начини за информирање на патот кон постигнување на следната цел, така што сите оние што се во контакт со вашето училиште / градинка се информирани за овие важни теми (завршување на ниво 2).
Anmeldung/Registrierung 
Schließen 
Registrieren 
Login

Passwort vergessen?