Ниво на безбедност!

Пополнете го образецот за Вашето училиште / градинка и зачувајте го.

Во комбинација со задачи од Ниво 2, Ниво 3 се отвора за да стекнете поени за вашето училиште / градинка со специфични активности и да добиете сертифкат за безбедно училиште / градинка

Пред да започнеме, имаме неколку прашања за вас:

  • Кој е обучен за намалување на ризици од катастрофи во вашето училиште / градинка?
  • Што да направите во случај на пожар?
  • Која е постапката за заштита и самозаштита при земјотрес?
  • Каде се кутиите/сетовите за прва помош?
  • Што треба да се направи кога некое лице ќе изгуби свест?
  • Кога последен пат присуствувавте на курс за прва помош?
  • Дали можете да дадете психосоцијална поддршка на учениците/децата кои се опоравуваат од катастрофа?

Не можете да одговорите на сите прашања? Поради оваа причина, препорачуваме да го оцените нивото на безбедност на вашето училиште / градинка што е можно попрецизно со користење на достапен материјал на оваа платформа што може да ви помогне.

Ако по бесплатната регистрација го пополните „Прашалник за вашето училиште / градинка“ и го зачувате/испратите, успешно го завршивте Ниво 1.

Anmeldung/Registrierung 
Schließen 
Registrieren 
Login

Passwort vergessen?