Добредојдовте!

Платформата за намалување на ризици од катастрофи е платформа за поголема безбедност во училиштата и градинките. Платформата е насочена кон сите во училишната заедница и градинките и е структурирана во три фази. Секое училиште/градинка се поканети да учествуваат и да добијат едукација за намалување на ризици од катастрофи, прва помош и психосоцијална поддршка. Придружете се и станете безбедни училишта и градинки!

1

Колку сме безбедни?

 • подигнување на свеста
 • забележете ги опасностите
 • изберете одговорни лица
 • научите ги процедурите за безбедност
 • научете да ги контролирате емоциите
 • пронајдете го и проверете го вашиот комплет за прва помош
Jetzt Status erheben
Jetzt Status erheben
2

Да се информираме!

 • информирајте ги колегите
 • информирајте ги родителите
 • информирајте ги учениците / децата
 • поставете и остварете ја вашата цел
Jetzt Informationen holen
Jetzt Informationen holen
3

Што треба да направиме?

 • Изберете активности
 • Спроведете ги активностите
 • Добијте значка
 • Соберете најмалку 15 поени
 • Стекнете титула „Безбедно училиште/градинка“
Jetzt Maßnahmen wählen
Prijava/registracija 
Zatvoriti 
Registrieren 
Login

Forgot your password?